Utskrift

Poteter

I samarbeid med Norsk Genressurssenter odler vi flere gamle potetsorter. Den beste måten å ivareta artsmangfoldet på er å fortsette å dyrke gamle arter, fremfor å lagre frøene i genbanker.
Vi dyrker også nyere sorter som tidlig poteten Berber og Troll som egner seg godt til økologisk dyrking.

I Peru er det registrert mer enn 2000 potetsorter! Ulike sorter har ulike kvaliteter og kommer i flere farger. På kjøkkenet er det spennende å kunne jobbe med flere kvaliteter enn lagringsevne og transportdyktighet.

Et mangfold av arter gjør oss mindre sårbare om det skulle komme sykdomsangrep. 

poteter2

 

poteter1